Steget till mästarklass

Great Mindset hjälper företagsledare och organisationer att nå mästarklass.

ProfessionelltÄrligtEngagerat

01

Disciplinerade människor

Det handlar sällan om vad du gör, utan vilka du gör det med. Om du inte bestämmer dig för en grundläggande nivå på vilka krav du ställer, på dig själv och din omgivning, kommer du mycket lätt glida in i beteenden och attityder som är långt sämre än de du förtjänar. För att nå mästarklass bör du omge dig med människor du själv vill vara som, eller som kompletterar dig till den bästa versionen av dig själv.

02

Disciplinerat tänkande

Ditt mindset är helt avgörande för att nå din fulla potential. Det är först när du lärt dig tolka dina tankar som du kan åstadkomma något större i livet. När du fokuserar på det du själv kan påverka skapas kontroll, och med kontroll ökar ditt självförtroende. Man får det man fokuserar på, och tänker du som de positiva kommer du att vinna.

03

Disciplinerad handling

Hårt jobb kombinerat med en definierad riktning ger dig svaren på vilka handlingar som krävs för att nå din önskade framgång. Du måste bestämma dig och följa dina löften oavsett vad som kommer i din väg. Även om allt går fel: om aktiemarknaden rasar ihop, om den du älskar lämnar dig eller om dina vänner inte ger dig det stöd du behöver. Även i dessa stunder måste du förbli trogen ditt beslut att leva ditt liv på den högsta nivån, som du förtjänar.

“Jag har erfarenhet av hur liten skillnad det är mellan total lycka och total hopplöshet. Skillnaden mellan att vara den största vinnaren och den största förloraren kan vara ett ord eller en mening. Du kan bli framgångsrik först när du har lärt dig att förstå hur viktig din tolkning av orden är. För hur du tolkar orden formar dina tankar, och dina tankar skapar i sin tur dina känslor. Och sanningen är att vi människor lever våra liv utifrån hur vi känner.”

Magnus Helgesson

Mentor & mental coach

  • Varumärkespositionering
  • Strategisk affärsrådgivning
  • Föreläsningar
  • Entreprenörcoaching

Det upplevda värdet

Din position på marknaden avgör vilka som är dina kunder och vilka du konkurrerar mot. Det är när ditt faktiska värde av din produkt eller tjänst motsvarar ditt upplevda värde av varumärket som vi når framgångsrika affärer. Genom att utforma det grafiska språket och tonaliteten kring ditt varumärke skapas intresse och kundnytta. Med mångårig erfarenhet är jag med och sätter riktlinjerna för ditt varumärke utifrån verksamhetens uppsatta marknadsmål och bidrar sedan med kompetens och partners som levererar det som din verksamhet behöver för en lyckad varumärkespositionering.

Vägledning till mästarklass

En tydlig strategi är viktig, men utan en värdegrund kommer den inte hålla. Genom att hjälpa bolag med att tydliggöra värdegrunden i organisationen och sedan definiera riktningen kan verksamheten gå från bra till mästarklass. Med mångårig erfarenhet av närvaro i ledningsrum i ägarledda bolag tillför jag ett utifrån perspektiv som kan vara skillnaden för att din verksamhet ska kunna ta nästa steg i önskad riktning.

Uppnå vad du vill i livet

Vi har ett liv och en chans. Det vore synd att inte göra det bästa av den. Alla människor och organisationer har kapacitet att uppnå något som är exponentiellt större än dem själva, om vi lär oss att bemästra psykologin bakom de sex mänskliga behoven. I en självbiografisk skildring med erfarenheter från ungt företagande och insikter från att samarbeta med några av de främsta entreprenörerna och idrottsstjärnorna i landet, inspirerar jag med verktyg som kan ge dig svaret på hur du ska göra för att uppnå vad du vill med ditt liv.

Nå din fulla potential

Entreprenörer föds oftast med drivkraften att åstadkomma något som är större än dem själva. Vägen dit blir oftast enklast om man börjar med sig själv och får koll på sina värderingar. Vad är viktigt för dig i relation till det du vill uppnå, och vad begränsar dig till den utvecklingshastighet som du önskar? Med egen erfarenhet av Sveriges främsta entreprenörscoach Magnus Helgesson har jag nu fått med mig verktygen som kan hjälpa företagsledare att gå från bra till världsklass både i karriären och livet.